VONDEL-FEESTEN
1867
Beschrijving hoe het grote standbeeld voor Joost van den Vondel in het Nieuwe Park werd onthuld in oktober 1867.
Gedigitaliseerd door Google op 22-02-2012, totaal 35 pagina's.

Uitgever: HENDRIK FRIJLINK, AMSTERDAM 1867.
Gedrukt bij:
W.J. DE ROEVER KRÖBER.
Kopie van digitale uitgave van books.google.com

PDF boek    1,8 Mb
DE TUIN VAN AMSTERDAM
1939
Het park in proza
Ter inleiding - burgemeester van Amsterdam, dr. W. de Vlugt;
De Tuin van Amsterdam - voorzitter Vondelpark, Chr. P. van Eeghen;
75 jaar Vondelpark - penningmeester, Six van Hillegom;
Flora en Fauna - H. Kleijn;
Een paradijs is alle getijden - P. Kloppers.
Het park in beeld - 96 foto’s

Van moeras tot lusthof
1965
100 jaar Vondelpark
beschreven door Jo Elsendoorn.
125 jaar Vondelpark
1989
Inhoud
Vondelpark 1987 - Judith Herzberg
Het Vondelpark 125 jaar oud - M. Heijder
Bomen, bloemen, vlinders en vogels in het Vondelpark - Henk van Halm
Belevenis van een grootmoeder en haar kleinkind in het Vondelpark - Meertje Kaal
Vondelpark - Meertje Kaal
Hoe ga je om met een park dat Vondelpark heet - Kees Schuurman
Naar een toekomstig parkbeheer - Kees Schuurman

Vormgeving en productie: Stadsdrukkerij Amsterdam 1989
ISBN 90-6274-028-6
ODE AAN HET VONDELPARK
1997
Inhoud 2 delen
Deel 1
Voorwoord - Rob van Zoest
Een ode aan het Vondelpark - Ernest Kurpershoek
Het Vondelpark in foto's en plattegrond

Deel 2
Het nieuwe park - Merel Ligtelijn
Aardser dan een paradijs - Gaston Bekkers
Flora en Fauna in het Vondelpark - auteurs: Stadsdeel Zuid afdeling groen, FLORON Groot Amsterdam - Ton Denders, Rob Chrispijn, Martin Melchers, Martin Soesbergen, C.M. Neckheim en R.H. de Bruyne en Vogelwerkgroep Amsterdam
Tuinsieraden en droompaleizen - Fred Gaasbeek
Vondels beeld - Fred Gaasbeek
Openbaar groen in particulier bezit - Merel Ligtelijn
Heel Amsterdam op 48 hectare - Ernst Kurpershoek
Kroniek van het Vondelpark - Margriet de Roever

Uitgave
Kunsthistorisch bureau D’ARTS i.s.m. uitgeverij Bas Lubberhuizen
Idee en samenstelling: Rob van Zoest, D’ARTS
Redactie: Koosje Hofman / Rob van Zoest
Beeldredactie: Willem van Zoetendaal
Eindredactie: Dorine Duyster
Grafisch ontwerp: Arthur Herrman, Jeroen Kummer, Willem van Zoetendaal
Lithografie en druk: Drukkerij Mart. Spruijt bv, Amsterdam
Bindwerk: Van Waarden bv, Zaandam

ISBN 90 73978 90 4 papiergebonden
ISBN 90 73978 92 0 2 delen, gebonden in cassette.

GO! Vondelpark
2005
Inhoud
Weten, Doen, Zien en Beleven.
196 pagina’s.

Idee - Fleur Rutten
Redactie
Fleur Rutten en Barbara Peek
Fotografie - Fleur Rutten, Barbara Peek, Peter Dammers
Vormgeving - Grafisch ontwerpbureau Ons Brood, Amsterdam, Rutger Kerstens
Eindredactie - Tekstbureau Duidelijke taal, Patricia Kersbergen.

Uitgeverij
Bloosem Books
Vondelstraat 57
1054 GK Amsterdam
ISBN 90-809528-1-8 / NUR 400
1ste oplage 5000 exemplaren Nederlands
5000 exemplaren Engels
Vondelpark Toen en Nu
2004
Inhoud
Voorwoord wethouder Vondelpark, Joep Blaas van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid.
Geschiedenis, Muziektheater, het Paviljoen en het Blauwe Theehuis, Vondelmonument, Kunst, jaren zeventig, romantiek, gedicht Annie M. G. Schmidt, renovatie, omgeving, plattegrond, bomen, dieren, vogels, bijzondere gebeurtenissen, persoonlijke verhalen, wat vindt u van het Vondelpark, steun het Vondelpark.
58 pagina’s.

Vondelpark Toen en Nu is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van Montagne Services.

Uitgever - David Berg, Montagne Services
Redactie-assistent - Corry van der Spek
Opmaak - Office-Care, Nieuwegein
Druk - Van den Bogaard en Visser drukwerk, Nieuwegein

De uitgave is ontwikkeld in eigen beheer door Montagne Services in samenwerking met Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid en uitgeverij Bas Lubberhuizen.
Het grootste deel van de verkoopopbrengsten (€ 10 per exemplaar) komt ten goede aan het behoud en renovatie van het Vondelpark.
VONDEL
2008
Het verhaal van zijn leven
Door Piet Calis

Inhoud
Voorwoord - Ter inleiding
1. De onderbuik
2. ‘Op mijn’ Keulse kaai’
3. Amsterdam!
4. Op de planken
5. Het recht vertrapt
6. Om de vrijheid van geweten
7. Troje aan de Amstel
8. ‘Op den hoogsten top van de Hollandse Parnas’
9. De weg naar Rome
10. Eindelijk vrede
11. Het grote drama
12. Vader en zoon
13. Met ongebroken wilskracht
14. De laatste jaren

Epiloog, noten, bibliografie en register.

www.meulenhoff.nl
ISBN 978 90 290 8148 1 / NUR 621
VONDEL
1910
HET LEVEN VAN VONDEL
Dr. P. Leendertz Jr.
Uitgegeven onder leiding van Prof. Dr. H. Brugmans.
Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van ’S RIJKS PRENTENKABINET

Inhoud
Voorrede.
I. Jeugd en jongelingsjaren
II. Eerste huwelijksjaren en dichterlijke voorbereiding
III. Voortgezette klassieke studiën
IV. Palamedes. — Hekeldichten
V. Hugo de Groot. — Heldendicht. — Treurspelen
VI. Geloofsverandering
VII. Katholieke gedichten. — Nieuwe vrienden
VIII. Hoogste ontwikkeling. — Van Leeuwendalers tot Lucifer
IX. Gelegenheidsgedichten. — Huiselijk leed
X. Aan de Bank van Leening
XI. Ouderdom
Register.

Uitgegeven te Amsterdam door Meulenhoff & Co.

In het jaar 1910.

Van dit werk werden de eerste vijftig exemplaten gedrukt op zwaar Engelsch plaatpapier (kunstdruk), genummerd van een tot vijftig, waarvan de prijs bedraagt in geheel kalfslederen band ƒ 17,50
Boek-, en Courant- en Steendrukkerij G. J. Thieme, Nijmegen.
Over de boeken
21-09-2015
Over het Vondelpark is veel geschreven. Op deze pagina zijn enkele boeken opgenomen die als standaardwerk gezien kunnen worden en boeken die het karakter informatief hebben.
  Het Vondelpark in boeken beschreven.   Hans Homburg

© 2013-2021 · Hans Homburg · 30-12-2020 21:36   Site-overzicht | Privacyverklaring