Fiets-dag-tochten vanuit Amsterdam in de wijdse omgeving
24-08-2022
Binnen een half uur fiets je geruisloos in alle rust langs weilanden, door het koele Amsterdamse Bos net buiten Amsterdam of via de Pont over het IJ in Landelijk Amsterdam-Noord. Binnen een straal van 30 km is er rondom Amsterdam heel veel te beleven en te zien.
Natuur, cultuur en historie.
Ontdekkingstochten naar plekken waar je nog nooit bent geweest.

De Stelling van Amsterdam kan een mooi aanknopingspunt zijn voor het uitstippelen van avontuurlijke fietstochten.

Noordelijk van Amsterdam een mooie Toeristische kaart
Laag Holland van de Provincie Noord-Holland.
Website www.laagholland.nl

Hans Homburg - 28-08-2022
Fietstocht Lutkemeerpolder en bezoek aan de boerderij De Boterbloem. Uitleg ter plekke over het te ontwikkelen Voedselpark Amsterdam en wandeling door de moestuin en boomgaard.
Pluktuin PLUK! bij de Boterbloem en het geplande bedrijventerrein bekeken.
Zondag 11-09-2022 / heen en terug 15 km
11-09-2022
Met de fiets vanaf de uitgang Amstelveenseweg Vondelpark, de brug over de Schinkel, Theophile de Bockstraat, Saskia van Uijlenburgkade, Schipluidenlaan, Pieter Callandlaan helemaal uitrijden, langs Tuincentrum Osdorp, het eigentijdse Ecuplein en de lange rechte weg De Alpen met veel nieuwbouw tot aan de Ookmeerweg. Die oversteken en je bent in de Lutkemeerpolder.
Vanaf het Vondelpark is dat 7,5 km in 30 minuten rustig fietsen.

Op de hoek Ookmeerweg en Etnastraat een groot kunstwerk met de titel Animaris Rhinoceros Transport van Theo Jansen en het eerste richtingbord naar 2 boerderijen, het Herdenkingsbos Westgaarde en het Natuurgebied Lutkemeerpolder.
Een nadere kennismaking met het poldergebied vanaf de Lutkemeerweg. Tijdens de wandeling ook langs het geplande bedrijvengebied met de naam Business Park Amsterdam Osdorp fase 2.

Een uitnodiging van de organisatie Voedselpark Amsterdam met het #Lutkemeerommetje. Start bij de winkel van De Boterbloem om 13:00 uur over de laatste stand van zaken en een wandeling door en langs het terrein met uitleg van Janneke.

De organisatie Voedselpark Amsterdam is hoopvol voor het behoud van het laatste stuk polder van circa 43 ha, al is er nog wel een weg te gaan.
In één zin is de stand dat Stadsdeel Nieuw-West wil meedenken over een Voedselpark en het Centrale Stadsbestuur niet wil meedenken of praten over een realistische heroverweging van dit gebied BPAO2.
Dat is erg jammer, want er ligt een uitdaging en unieke kans voor Amsterdam om dit vruchtbare landbouwgebied met kleigrond te behouden voor het doel waarvoor het van oorsprong is aangelegd.

Dit allerlaatste stukje polder betrekken bij de noordelijke kavels van de Tuinen van West en het Natuurgebied Lutkemeerpolder en er ontstaat een samenhangend pracht-gebied dat hier thuishoord. Amsterdam kan hier een innovatieve bijdrage leveren aan de primaire levensbehoefte van Amsterdammers, voedsel kweken op eigen bodem!
Het BPAO fase 1 is al een realiteit en voor circa 90% in gebruik en de rest wordt momenteel bebouwd. Een royaal bedrijvengebied en genoeg voor nu en de toekomst.
Vandaar: BPAO2 bestemmen als Voedselpark, terug naar de basis.

In werkelijkheid lijkt het bouwrijpmaken van het terrein BPAO2 hoge prioriteit gekregen te hebben en het plaatsen van een groot bord Business Park Amsterdam Osdorp bij de toegang is een nogal provocerende uiting van doordrammen.
Dit traject van hoop op verandering en inzien dat de huidige landbouwgrond zou moeten blijven in relatie tot de wegkijkende bestuurders en beleidsmakers heeft ook wel een parallel met de 'boerenprotesten' en de gevoelens of vertrouwenskloven met betrekking tot de 'overheid'.
Landbouwgrond wordt 'afgepakt' om er bedrijfsgebouwen neer te zetten en de 'boeren' moeten dit gewoon accepteren.
Nu er verfrissende plannen zijn om deze 'kostbare' landbouwgrond als het ware te redden en terug te bestemmen, houden bestuurders de oren dicht, altans tot nu toe.
Laten we hopen dat er echt een Voedselpark Amsterdam komt mét medewerking van de gemeente Amsterdam.
In de winkel van Boerderij De Boterbloem nog verse kroppen andijvie en spruitjes gekocht en nog even napraten in de boomgaard waar oude en jonge appel- en perenbomen staan. Scharrelkippen lopen rustig rond op deze sfeervolle plek.

Kijk en lees op de website PLUK! Groenten van West wat er op twee moestuinen wordt verbouwd en geoost!

Website voor informatie en realisatie Voedselpark Amsterdam

Website met achtergrondinformatie en actueel Behoud Lutkemeer

Website Tuinen van West met veel informatie over dit prachtige tuinbouwgebied inclusief een stuk Lutkemeerpolder.

Website over het Business Park Amsterdam Osdorp

De winkel van Boerderij De Boterbloem is geopend van 09:00 t/m 18:00.
Zondag van 13:00 t/m 17:00 uur. Dinsdag gesloten.

17 september 2022 van 14:00 - 19:00 uur
OOGSTFEEST LUTKEMEER
met rondleidingen, workshops, muziek en eten.

Zie de algemene informatie op de nieuwe pagina Lutkemeerpolder

Hans Homburg - 12-09-2022
Business Park Amsterdam Osdorp
fase 2 in uitvoering
11-09-2022 - 14:05
Het bouwrijpmaken wordt overtuigend en in hoog tempo doorgezet door de gemeente.
Overzicht kavels Lutkemeerpolder
29-08-2022 / gewijzigd 31-08-2022
Laatste aanvullingen op 13-09-2022
Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Amsteram heeft het Ruimtelijk Kader op 5 juli 2022 vastgesteld voor de 3 kavels: N3, N5 en N6: bestemd voor stadslandbouw en natuur.

Dit bericht stond op de site van Amsterdam, maar is kortgeleden verwijderd.
Zie dit bericht van 7 juli 2022
over deze 3 kavels (pdf)
Ruimtelijk kader Lutkemeer
Kunstwerk Animaris Rhinoceros Transport
11-09-2022 - 12:18
Van kunstenaar Theo Jansen 2004 op de hoek Ookmeerweg en Etnastraat, het begin van de Lutkemeerpolder.
Richtingaanwijzer bij het Kunstwerk Animaris Rhinoceros Transport
11-09-2022 - 12:18
Het begin van het Business Park Amsterdam Osdorp in de Lutkemeerpolder.
Kunstwerk Animaris Rhinoceros Transport
11-09-2022 - 12:18
Het begin van het Business Park Amsterdam Osdorp in de Lutkemeerpolder.
Etnastraat
11-09-2022 - 12:20
Het begin van het Business Park Amsterdam Osdorp in de Lutkemeerpolder met aan beide zijden bedrijventerrein.
Etnastraat
11-09-2022 - 12:20
Het begin van het Business Park Amsterdam Osdorp in de Lutkemeerpolder met aan beide zijden bedrijventerrein.
Lutkemeerweg tegenover Boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 12:20
Heien is uitgevoerd, de bouw kan hier beginnen.
Informatiebord Lutkemeerweg tegenover ingang Herdenkingspark Westgaarde
11-09-2022 - 12:25
Informatiebord Lutkemeerweg tegenover ingang Herdenkingspark Westgaarde
11-09-2022 - 12:25
Informatiebord Lutkemeerweg bij de ingang Herdenkingspark Westgaarde
11-09-2022 - 12:26
Plattegrond had eigenlijk 180 graden gedraaid moeten zijn, want de ingang Lutkemeerweg (waar je staat), had onderaan moeten liggen. De naam Lutkemeerweg heb ik er bij gezet, bovenaan.
Ditzelfde bord staat waarschijnlijk bij de ingang van Westgaarde aan de Ookmeerweg en het was teveel werk om een logisch borg voor de Lutkemeerweg te maken in de juiste kijkrichting.
Ingang Herdenkingspark Westgaarde aan de Lutkemeerweg
11-09-2022 - 12:27
Open van 08:00 - 20:00 uur.
3e boerderij 'Tijd is geld' aan de Lutkemeerweg 180
11-09-2022 - 12:29
Uitzicht op kavel N5 en links de kavel van het bedrijvenpark, nu met mais.
Vanaf de 3e boerderij aan de Lutkemeerweg richting boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 12:29
Links Herdenkingspark Westgaarde.
Vanaf de 3e boerderij aan de Lutkemeerweg richting de boerderij De Melkweg rechts
11-09-2022 - 12:29
Kavel N6 ± 14,5 ha. Landbouwgrond naast boerderij De Melkweg
11-09-2022 - 12:30
Op de voorgrond Akkerdistel.
Kavel N6 ± 14,5 ha. Landbouwgrond langs de Lutkemeerweg
11-09-2022 - 12:30
Links ligt kavel N5.
Beide kavels behouden in het ruimtelijk kader van de gemeente Amsterdam de bestemming stadslandbouw in brede zin.
Boerderij De Melkweg Lutkemeerweg 149
11-09-2022 - 12:31
Een van de 2 boerderijen die producten verkopen aan particulieren.
Akkerdistel langs de Lutkemeerweg
11-09-2022 - 12:32
Uitzicht op kavel N6.
Waarschijnlijk Voederbieten op deze kavel N6 nabij De Melkweg
11-09-2022 - 12:34
Waarschijnlijk Voederbieten en Mais op deze kavel N6 nabij De Melkweg
11-09-2022 - 12:35
Panoramafoto van kavel N6 langs de Lutkemeerweg nabij boerderij De Melkweg en het Herdenkingsbos Westgaarde erachter
11-09-2022 - 12:35
Kavel N5 langs de Lutkemeerweg en bij het maisveld begint de kavel voor het Business Park Amsterdam Osdorp fase 2
11-09-2022 - 12:36
Kavel N5 langs de Lutkemeerweg in het gebied Tuinen van West
11-09-2022 - 12:36
Op de dijk langs de Lutkemeerweg in het gebied Tuinen van West met een ooievaar en rechts kavel N6
11-09-2022 - 12:37
In de verte Glastuinbouw van Zorgkwekerij Groen aan de Osdorperweg 541.
Op de dijk bij Villa H2O langs de Lutkemeerweg de uitroep: Bouw niet op Biogrond
11-09-2022 - 12:38
Informatiebord bij Villa H2O langs de Lutkemeerweg over de Lutkemeerpolder
11-09-2022 - 12:38
Informatiebord nabij Villa H2O langs de Lutkemeerweg over de Lutkemeerpolder en uitzicht over kavel N5
11-09-2022 - 12:39
Informatiebord boerderij De Boterbloem langs de Lutkemeerweg 262
11-09-2022 - 12:43
Pompoenen te koop. Boerderij De Boterbloem langs de Lutkemeerweg 262
11-09-2022 - 12:46
Moestuin Boerderij De Boterbloem langs de Lutkemeerweg 262
11-09-2022 - 13:32
Spruitkool in de moestuin Boerderij De Boterbloem langs de Lutkemeerweg 262
11-09-2022 - 13:37
Ornament in Leemhuisje PLUK! bij de Boerderij De Boterbloem. Waarschijnlijk Akkerboterbloem - Ranunculus arvensis
11-09-2022 - 13:44
Raam in Leemhuisje PLUK! bij Boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 13:45
Informatiebord PLUK! in het Leemhuisje bij Boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 13:45
Leemhuisje PLUK! bij Boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 13:46
Pijl naar Voedselpark bij Leemhuisje PLUK! bij Boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 13:47
Pluktuin PLUK! bij Boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 13:48
Pluktuin PLUK! bij Boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 13:50
Pluktuin PLUK! bij Boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 13:50
Leemhuisje PLUK! bij Boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 13:50
Andijvie in de moestuin van Boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 16:07
De moestuin van Boerderij De Boterbloem
11-09-2022 - 16:07
Fietstocht Monnickendam, door het Vondelpark, Amsterdam-Oost, Ransdorp, Zunderdorp, Broek in Waterland, Monnickendam. Terug langs de Gouwzee, Zuiderwoude, Broek in Waterland naar Amsterdam.
Vrijdag 02-09-2022 / 52 km
02-09-2022
Dankzij een voorspelling voor goed weer gisteren, licht bewolkt, zon en weinig wind uit het noordoosten, prettig bij de terugtocht, stonden we vrijdag om 9:15 buiten in de zon met het doel Monnickendam.
Kortste heenweg 20 km. Route die voor de hand lag was met de Buikslotermeerpont het IJ over. Deze keer niet varend naar Amsterdam-Noord, we kozen voor de 3 bruggenroute Schellingwoude via de Zuiderzeeweg Landelijk Amsterdam-Noord door naar Monnickendam.

Door het Vondelpark met de verrassing dat daar 2 heel grote grasvelden werden 'vernieuwd'. Eén reeds doorgefreesd en ingezaaid op de Picassoweide, en het andere grote grasveld nu in uitvoering met frezen en inzaaien rond het beeldje Kosmos en de Speelboom.
September is een goede maand om graszaad te zaaien wanneer de grond vochtig is. Bij de langdurige droogte van de afgelopen 5 weken een opmerkelijk planning en uitvoering. Wel met informatiebord erbij 'Pas gezaaid gras - Gelieve niet te betreden'.

Bij de uitgang Stadhouderskade met het beeld van de Amsterdamse Stedemaagd (1883) in het monumentale hek, direct rechtsaf langs het Rijksmuseum, de winkel Van Beek Art Supplies, de Sleutelkoning op de hoek Van Woustraat en over de kruising de Biljartfabriek Wilhelmina. De Amstel over en na de Wibautstraat met het krachtige beeld van Wibaut (1859-1936), wethouder Amsterdam van 1914 tot 1927 en van 1929 tot 1931. De Mauritskade vervolgen, Zeeburgerdijk en de Zuiderzeeweg. 3 grote bruggen over en via een tunneltje onder de snelweg door langs het Volkstuinencomplex Tuinwijck. Over het bruggetje een nieuw fietspad op en een wijds gezicht over weiland met koeien en langs het water o.a. bloeiende Watermunt. Naar Ransdorp, langs een geschoren schapenkudde, en in het dorp na de muziekkoepel tot aan de stompe toren en daar om 10:45 uur koffie met gebak bij Hotel Café De Zwaan. Ronde om de Kerk Ransdorp gefietst en zagen rondvliegende zwaluwen. Deze kerk is gerestaureerd door Stadsherstel Amsterdam, voltooid op 16 februari 2007. Toren is te beklimmen als deze open is en tegenover de kerkdeur het oude voormalige raadhuis uit 1652 met mooie en leerzame gevelsteen.
Stukje terug gefietst naar knooppunt 44 en linksaf naar 43, 42 en 40 door de landerijen naar Zunderdorp en de gerestaureerde kerk van binnen bekeken en gesproken met de predikant. Bij de kerk is ook een klein formaat Koningslinde geplant met bordje op 30 april 2013 door mevr. Henny Ubbels-Verbree bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander.

Via een landelijk fietspad naar Broek in Waterland en daar om 12:30 de lunch in het Pannenkoekenhuis De Witte Swaen, een aanrader.
Broek in Waterland bekeken en de kerk is echt een culturele bezienswaardigheid met terras eromheen. Het bruggetje over en rechtsaf door het dorp dat er verrassend schilderachtig uitziet met zoveel kleurrijke huizen met mooie tuinen. Een onverwachte parel in dit gebied.

Verder door het landelijk gebied met een enkele Kievit in de wei, via fietspaden, langs een groot watergebied met de naam Varkensland, via fietsknooppunt 02 langs 2 echte Zwanen met 2 jongen, een moestuincomplex en met een fietstunnel onder de autoweg door passeerden we het grensbord van de stad Monnickendam.
Langs De Grote Kerk het dorp in met de bekende Speeltoren, al 10 jaar een museum www.despeeltoren.nl
Links af de lange straat Noordeinde door en voor de brug rechtsaf de Engelse Hoek om langs de haven met scheepsbouwer Hakvoort. Bij de rokerij van De Gebroeders De Boer een maaltje IJsselmeer Paling gekocht voor later. Via de Damsluis met daarop een bronzen Monnik op een bank, het dorp verlaten, linksaf en op de dijk een stuk langs de Gouwzee gereden met in de verte het schier-eiland Marken.

Na het grote gemaal rechtsaf de polder in naar het dorp Zuiderwoude. Na het kleine kerkje met houten torenspits rechtsaf richting Amsterdam via Broek in Waterland en daarna op een fietspad langs de autoweg N247 met wind mee naar Het Schouw, daar onder de N247 door linksaf langs de Broekermeerdijk, langs het Noordhollandskanaal en met de pont 2x 0,25 euro het Noordhollandsch Kanaal over en via de Kanaaldijk richting Amsterdam.

Even verderop voor het knooppunt 36 het ideale weiland voor koeien die genoten van de schaduw die Populieren hen gaven. Een mooi voorbeeld hoe een weiland zou moeten worden ingericht door onze boeren, wanneer ze van hun vee houden, dus mét enkele bomen. Helaas nog steeds een grote zeldzaamheid.

Om 16:00 uur miste we net een al volle pont, maar de 2 ponten op deze route varen zo regelmatig, dat een volgende er al bijna was. Op het achterdek in de open lucht, een lekkere plek om uit te waaien met een slok water.
Vanaf de zeekant zagen we een water-spuitende sleepboot naar ons toevaren en even later zagen we een mega-groot cruiseschip, de Norwegian Prima varen, het was het eerste bezoek aan Amsterdam bleek.

Verder kris-kras langs alle grachten van Singel, Herengracht, Keizersgracht en via de Prinsengracht naar de Rozengracht 36-38 waar ik nog aquarelverf heb gekocht bij de kunstschilderswinkel Van der Linden. Via de Marnixstraat, Leidseplein en Stadhouderskade door het Vondelpark naar huis waar we net voor 5 uur arriveerden na deze zonnige- en warme dag.
Afgezien van Amsterdam en Amsterdam-Noord, hebben we genoten van de polderlandschappen en natuur, én de plaatsen Ransdorp, Zunderdorp, Broek in Waterland, Monnickendam en Zuiderwoude, met een rijkdom aan goed onderhouden houten huizen.
Hans Homburg - 03-09-2022
Vernieuwen grote gazons Vondelpark
02-09-2022 - 09:29
Grote gazons in het park worden dit najaar vernieuwd, dit is het eerste ingezaaide veld.
Informatiebord fietsknooppunt 45 net na de Volkstuinen, over het bruggetje in de polder De Weeren
02-09-2022 - 10:21
Het fietspad naar 43 is net nieuw en het smalle fietspad naar het noorden wordt aangelegd.
Koeien in de polder De Weeren en Grote lisdodde
02-09-2022 - 10:26
Grote lisdodde - Typha latifolia langs de sloot.
Koeien in de polder De Weeren en Watermunt
02-09-2022 - 10:26
Watermunt - Mentha aquatica met lila bloemen en vierkantige stengels langs de sloot met lange bloei van juni t/m november.
Weiland met schapen net voor Ransdorp
02-09-2022 - 10:39
Geschoren schapen in het ruime landelijk gebied van Amsterdam-Noord.
Hotel Café De Zwaan in Ransdorp
02-09-2022 - 10:48
Koffietijd langs de straat, maar er is ook een terras achter in de zon.
Kerkgebouw met stompe toren van Ransdorp
02-09-2022 - 10:49
De 32 meter hoge toren werd gebouwd tussen 1502 en 1542 in gotische stijl naar het ontwerp van Jan Poyt. Het kerkgebouw is van 1719.
Aan de Dorpsweg langs de Kerk van Ransdorp
02-09-2022 - 10:52
Houten huizen.
Het voormalige raadhuis anno 1652 tegenover de Kerk van Ransdorp
02-09-2022 - 11:11
Houten huizen.
Het voormalige raadhuis anno 1652 tegenover de Kerk van Ransdorp
02-09-2022 - 11:11
Klik op de foto voor vergroting. Eendracht doet kleine zaken bloeien in macht en ook in welstand groeien.
De 32 meter hoge kerktoren van Ransdorp
02-09-2022 - 11:12
De imposante toren met rondvliegende zwaluwen.
Klik op de foto voor vergroting.
Een weidevogelgebied 'wit van de meeuwen' bij het frezen-eggen van een klein deel vochtig weiland. Op de achtergrond een flatgebouw in Amsterdam-Noord
02-09-2022 - 11:22
In de polder De Weeren fietsend richting Zunderdorp tussen knooppunt 43 en 42.
Zunderdorp met kerktoren, woningen en perenboom
02-09-2022 - 11:35
Houten gevels.
Zunderdorp met Anna Paulownaboom
02-09-2022 - 11:35
Baksteen.
Kerk van Zunderdorp uit 1854
02-09-2022 - 11:36
In de 11e eeuw werd hier een eerste kerk gebouwd.
Kerk van Zunderdorp uit 1854
02-09-2022 - 11:37
Met sierlijk stenen rand en wilde planten op het terrein.
De stoeprand bij de zij-ingang van de kerk
02-09-2022 - 11:38
DE WOLKEN VAREN BOVEN, DE SCHEPEN BENEDEN MIJ.
Vanuit menselijk- en bovenmenselijk perspectief.
Bij de Kerk van Zunderdorp de economische ontwikkeling op deze plek
02-09-2022 - 11:38
Van 12e tot 19e eeuw.
Interieur van de Kerk Zunderdorp met één slank brandend kaarsje
02-09-2022 - 11:41
Dit nauwelijks zichtbare kaarslicht naast de bijbel vormt als het ware de verbinding tussen hemel en aarde en wordt eveneens gebruikt om overledenen te gedenken, maar ook voor hoop, een vredeswens, vreugde en een symbool voor liefde.
Interieur van de Kerk Zunderdorp. Met spreuk boven de deur naar de toren
02-09-2022 - 11:44
Om over na te denken.
Aangepast uit de bijbelvertaling 1894: Zie dan toe, dat niet het licht hetwelk in u is, duisternis zij.
L.K. 11 vr 35.
Het paneel in de kleuren goud en zwart.
Interieur van de Kerk Zunderdorp met het orgel uit het jaar 1907
02-09-2022 - 11:44
Informatie over dit orgel op www.hetorgel.nl.
Bijbel in de Kerk Zunderdorp
02-09-2022 - 11:45
DE PROFEET JEREMIA.
Beknopte geschiedenis van dit Kerkgebouw in Zunderdorp
02-09-2022 - 11:50
Het kerkgebouw uit ± 1854.
Het Kerkgebouw in Zunderdorp
02-09-2022 - 11:54
Het Kerkgebouw in Zunderdorp
02-09-2022 - 11:55
Ingang van het Kerkgebouw in Zunderdorp
02-09-2022 - 11:57
Met gedachtenisplaat 1940-1945 naast de deur.
1940-1945
Ter gedachtenis aan onze dorpsgenoten die hun leven gaven, D.C. De Graaf 23-11-1942 en C. Hoeve 01-01-1945 aan het Kerkgebouw in Zunderdorp
02-09-2022 - 11:58
In stille eerbied de tekst gelezen.
Nieuwbouw bij de noordelijke grens in Zunderdorp
02-09-2022 - 12:05
Broekergouw - Uilengouw.
Broek in Waterland ten noorden van de N247 aan de Broekervaart
02-09-2022 - 13:15
Fietsend op de Havenrak.
Ned. Herv. Kerk Broek in Waterland
02-09-2022 - 13:17
Ned. Herv. Kerk Broek in Waterland
02-09-2022 - 13:18
Nieuwe Raadhuis 1826 in Broek in Waterland
02-09-2022 - 13:18
Aan de straat De Erven 2.
Tot 1991 een zelfstandige gemeente.
Verder over de brug en rechtsaf door de straat Roomeinde.
Kerktoren Broek in Waterland
02-09-2022 - 13:19
Klik op foto voor vergroting.
Roomeinde in Broek in Waterland
02-09-2022 - 13:21
De straat Roomeinde.
Roomeinde in Broek in Waterland
02-09-2022 - 13:21
De straat Roomeinde.
Roomeinde in Broek in Waterland
02-09-2022 - 13:22
De straat Roomeinde.
Roomeinde in Broek in Waterland
02-09-2022 - 13:22
De straat Roomeinde.
Broek in Waterland links en op weg naar Monnickendam. Een panoramafoto van een rechte weg
02-09-2022 - 13:30
In de polder Binnen Weeren. Links Broek in Waterland en rechts de weg Overlekergouw.
Boerderij met fruitbomen en 2 koeien aan de Overlekergouw
02-09-2022 - 13:36
Koeien kunnen kiezen voor in de zon herkauwen of in de schaduw van de fruitbomen, de ideale situatie. Mooie Zomereik.
In de verte Monnickendam met de Grote Kerk en de Speeltoren, afstand circa 2 km
02-09-2022 - 13:36
Ruimte in de polder.
Richting Monnickendam, afstand circa 2 km
02-09-2022 - 13:38
Ruimte in de polder.
Varkensland en het water De Leek
02-09-2022 - 13:44
In het rietblad is duidelijk de 'Duivelsbeet' te zien, 2 getande perforaties dwars in het blad.
Op het bord in het water staat: Welkom in Varkensland. Staatsbosbeheer.
Rechts in de verte het plaatsje Overleek. Vanaf dit nooppunt en driesprong niet de kortste weg naar Monnickendam, maar via knooppunt 02.
Informatiebord Gemaal Overleek op fietsknooppunt 02
02-09-2022 - 13:53
Fietsknooppunt 02.
Informatiebord fietsroutes bij Gemaal Overleek op fietsknooppunt 02
02-09-2022 - 13:54
Fietsknooppunt 02.
Waterhoogte bij Gemaal Overleek op fietsknooppunt 02
02-09-2022 - 13:54
Waterpeil N.A.P. -1,57 meter.
Zwanen in de sloot van de polder Monnickenbroek
02-09-2022 - 14:05
Nabij Monnickendam.
De Speeltoren in Monnickendam
02-09-2022 - 14:13
In de straat De Zarken.
De Speeltoren in Monnickendam en links de straat Noordeinde
02-09-2022 - 14:14
Door de straat Noordeinde gereden met prachtige gebouwen en aan het eind via de Engelse Hoek naar de haven.
De haven van Monnickendam
02-09-2022 - 14:20
Oude schepen en vlakbij de grote scheepswerf Hakvoort, bouwer van grote luxe jachten.
Paling gekocht bij De Gebr. de Boer in Monnickendam
02-09-2022 - 14:20
Rokerij met de foto van Ome Cor de Boer.
Fietsen tegenover de winkel De Gebr. de Boer in Monnickendam tegen de muur van Hakvoort
02-09-2022 - 14:20
Paling uit de Rokerij.
KOGA-MIYATA World Traveler (08-03-1990).
Beeld van Monnik op de Damsluis in Monnickendam
02-09-2022 - 14:31
Gemaakt door beeldhouwer Rob Cerneüs (1943-2021) in 2013. Hij had zijn atelier in Monnickendam.
Speeltoren en de Waag vanaf de Damsluis in Monnickendam
02-09-2022 - 14:31
Informatiebord Stadsmuren Monnickendam
02-09-2022 - 14:35
Gouwzee bij Monnickendam
02-09-2022 - 14:43
In de verte rechts het plaatsje Marken.
Gouwzee bij Monnickendam met wolken
02-09-2022 - 14:44
In de verte links het plaatsje Marken.
Kerk in Zuiderwoude
02-09-2022 - 14:56
Vervolgens naar knooppunten 75, 76 en 41.
Koeien in de schaduw van Populieren langs het Noordhollandsch Kanaal Kanaaldijk
02-09-2022 - 15:34
Koeien in de wei met schaduw van Populieren net voor het knooppunten 36 voor de A10.
Panoramafoto langs het Noordhollandsch Kanaal Kanaaldijk
02-09-2022 - 15:36
Koeien in de wei met schaduw van Populieren net voor het knooppunten 36 voor de A10.
Met de pont het IJ over en het langs varende grote cruiseschip Norwegian Prima
02-09-2022 - 15:58
Met de pont over het IJ en het langs varende grote cruiseschip Norwegian Prima
02-09-2022 - 15:59
Met de pont over het IJ en het langs varende grote cruiseschip Norwegian Prima
02-09-2022 - 15:59
Met de pont over het IJ en het langs varende grote cruiseschip Norwegian Prima
02-09-2022 - 16:00
Met de pont over het IJ en het langs varende grote cruiseschip Norwegian Prima
02-09-2022 - 16:01
Het grote cruiseschip Norwegian Prima in het IJ van Amsterdam
02-09-2022 - 16:03
Het langs varende grote cruiseschip Norwegian Prima
02-09-2022 - 16:05
Kunstschilderwinkel Van der Linden op de Rozengracht 36-38 Amsterdam
02-09-2022 - 16:19
Fietstocht Natuurgebied Ilperveld en daar varen, Landsmeerderveld oorlogsmonument 1941, Amsterdam-Noord met de Krijtmolen d'Admiraal 1792 en het Rosarium Noorderpark.
Zaterdag 27-08-2022 / 30 km
27-08-2022
Om 10:10 vertrokken, door het Vondelpark, Leidseplein, Marnixstraat, Westerstraat, Langs de Noordermarkt, Haarlemmerstraat naar de GVB-pont Buikslotermeer over het IJ, langs het Noorderpark en het Noordhollandskanaal naar het Bezoekerscentrum Ilperveld, ongeveer 11 km van huis.

Daar een fluisterboot gehuurd om 11 uur en 1,5 uur op rustig water gevaren langs weilanden, rietkragen met Kattenstaarten in bloei, Rietsigaren, Klavers, Waterlelies, Haagwindes in bloei, Gele plompen en uitgebloeide Gele lissen met grote zaaddozen. Een glimp opgevangen wat een Grutto leek, een Kiekendief zien vliegen, Ganzen met jongen en twee zwanen.
De vaarroute is gemarkeerd, maar een beetje dwalen werd het, maar dat was ook wel leuk. Met hulp van de App Topo GPS konden we zien waar we waren en samen met de meegekregen routekaart vonden we de weg terug.
Na 1,5 uur weer terug in de haven met de Fluistervink. Mooie sloepen en de elektrische aandrijving voor- en achteruit werk prima. Koffie met zelf meegenomen boterhammen genuttigd in het Bezoekerscentrum.

Terug gefietst richting Amsterdam langs het kanaal en daarna via een andere route naar Amsterdam. Bij het fietsknooppunt 37 richting Landsmeer en halverwege bij knooppunt 04 het witte bruggetje over door de landerijen. Na circa 1,2 km kwamen we bij het vliegtuigmonument 1941. Een tastbare herinnering met een stuk propeller + mechaniek van de Engelse bommenwerper Vickers Wellington T2879 die hier is neergestort op 29 september 1941. De 6 bemanningsleden hadden het vliegtuig al eerder verlaten vanwege een technisch mankement of gebrek aan brandstof, dachten boven Engeland te vliegen, maar verdronken in de Noordzee.

Verder naar knooppunt 36 aan het Noordhollandskanaal en rechtsaf onder de A10 door. Bij de 'draaiende' molen d'Admiraal uit 1792 mochten we even binnen kijken. Een imposant raderwerk (dat stond stil) met 2 grote molenstenen, en het werkt ook nog allemaal. Oorspronkelijk werd en wordt er krijt en tras gemalen. Tras is een metselproduct dat geschikt is voor kelderspecie, maar nu ook sinds kort is de molenaar betrokken bij de productie van een schelpen-gruis-mensel voor de natuurlijke bescherming en vasthouden van de zeebodem rondom nieuwe windturbines. Een draaiend productie-museum en ook nog netjes en sfeervol ingericht voor feestjes en partijen.
Zie krijtmolen.nl

Verder gereden door het Noorderpark en daar een verfrissing gedronken, appelsap met spa-bruis, een citroenschijf en Munt, bij de eigentijdse park-uitspanning Gastrobar Pompet. Het was best druk in het Noorderpark, dat ziet er goed uit. Even verderop het zogeheten Rosarium weer eens bekeken dat 2 jaar geleden opnieuw is ingericht. Toen redelijk wat rozen, nu is het een mooie bloementuin met geraniums, anemonen, grassen en nu op veel plekken bloeiende Wonderbomen en slechts 4 soorten rozen, waaronder enkele leirozen in de kleur oranje.

Het ontwerp van het Rosarium met pergola inclusief de beplantingslijst als een pdf openen - Rosarium Noorderpark 2019

Verder richting het IJ en met de GVB-pont het IJ over. Via de drukke Haarlemmerstraat met zijn bijzondere winkeltjes naar de Noordermarkt. Was te druk om er met de fiets over te lopen, daarna een straatje verder ook een Markt op de Lindengracht.
Vandaar weer via het Leidseplein het Vondelpark door naar huis en 15:45 thuis na 30 km fietsen.
Hans Homburg - 27-08-2022
Varen met de elektrisch aangedreven Fluistervink in het natuurgebied Ilperveld
27-08-2022 - 12:11
Rechts de Vogelkijkhut met rieten dak.
Natuurgebied Ilperveld.
Koeien in het natuurgebied Ilperveld
27-08-2022 - 11:41
Vanuit de boot.
Zwaan in het natuurgebied Ilperveld
27-08-2022 - 11:33
Vanuit de boot.
Doorkijk met koeien in het natuurgebied Ilperveld
27-08-2022 - 12:13
Vanuit de boot met zon.
Natuurgebied Ilperveld.
Gon en Hans in de stille elektrische Fluistervink
27-08-2022 - 12:12
Gon navigatie met routekaart en Hans stuurman vooruit en een beetje verdwaald stukken achteruit met behouden vaart.
Zonder officieel vaarbewijs, maar op foto het echte vaarbewijs.
Propeller neergestorte Vickers Wellington op 29 september 1941 in het Landsmeerderveld
27-08-2022 - 13:36
Oorlogsmonument 1941.
Monument neergestorte Vickers Wellington op 29 september 1941 in het Landsmeerderveld
27-08-2022 - 13:36
Oorlogsmonument 1941.
Monument-tekst neergestorte Vickers Wellington op 29 september 1941 in het Landsmeerderveld
27-08-2022 - 13:36
Oorlogsmonument 1941.
Tekst informatiebord over de neergestorte Vickers Wellington met de bemanning op 29 september 1941 in het Landsmeerderveld
27-08-2022 - 13:35
Klik of tik op de afbeelding voor een vergroting.
Uitzicht over het Landsmeerderveld vanaf de witte brug.
27-08-2022 - 13:45
Ganzenvlucht.
Krijtmolen d'Admiraal bouwjaar 1792
27-08-2022 - 13:54
De wieken draaiden.
Langs het Noordhollandskanaal.
Krijtmolen d'Admiraal
27-08-2022 - 13:57
Deur en raam aan de straatzijde.
Krijtmolen d'Admiraal met de 2 molenstenen
27-08-2022 - 13:59
Het imposante draaiwerk.
Krijtmolen d'Admiraal met de 2 molenstenen
27-08-2022 - 13:59
Het imposante draaiwerk met zware stenen.
Krijtmolen d'Admiraal met de 2 molenstenen
27-08-2022 - 13:59
Het draaiwerk en opvang van het maalwerk.
Krijtmolen d'Admiraal met informatie over verschillende molentypen
27-08-2022 - 14:01
Mooie relatie met de potlodenfabriek Bruynzeel Bergen op Zoom.
Krijtmolen d'Admiraal met aandrijfwerk van boven met riemen
27-08-2022 - 14:01
Riemen, kettingwielen en stenen.
Krijtmolen d'Admiraal met aandrijfwerk van boven met riemen en ketting
27-08-2022 - 14:02
Riemen, kettingwielen en stenen.
Krijtmolen d'Admiraal met een collectie bedrijfsplaatjes van molenbouwers
27-08-2022 - 14:02
Krijtmolen d'Admiraal in de zon
27-08-2022 - 14:05
Een goed werkend monument deze krijtmolen in Amsterdam-Noord. Met 2 zeilen draaide de wieken een behoorlijke snelheid.
Ontwerp Rosarium Noorderpark met beplantingslijst 2019
18-02-2019
De renovatie van de vaste plantentuin werd uitgevoerd in 2019. Het ontwerp in 2020 opgevraagd bij de gemeente. Open het ontwerp en de hele
Beplantingslijst 18-02-2019
als pdf.
Wonderbomen - Ricinus communis in het Rosarium Noorderpark 2022
27-08-2022
Wat we nu zien in het Rosarium, dat er nog weinig rozen groeien na 2 jaar.
Heel opvallend zijn de vele Wonderbomen cultivars in de tuin, uit de wolfsmelkfamilie Euphorbiaceae.
Rosa 'Red Meidiland' van Meilland 1989 in het Rosarium Noorderpark 2022
27-08-2022
De enige soort met wat struiken. Enkele oranje leirozen en nog een plukje donkerrode rozen.
De Blauwe regen aan de pergola lijkt helemaal verdwenen.
Maar toch een mooie bloeiende plantentuin.
Met de GVB-pont het IJ over naar het drukke Amsterdam Centrum
27-08-2022 - 15:05
Het was ook druk op het water.
Fietstocht Abcoude, Nigtevecht, Fort Uitermeer, Weesp, Naardermeer, Muiderberg, Muiden en Diemen.
Zaterdag 20-08-2022 / 59 km
21-08-2022
Heel rustig stonden we om 9:30 uur buiten in de zon en moesten nog even nadenken hoe en waarnaartoe we zouden fietsen. In hoofdlijn eerst richting Utrecht-Hilversum via een mooie route beginnend door het Havenstraat-terrein het Piet Kramenbergpad afrijden, stukje Jachthavenweg en bij de oude en verplaatste Amsterdamse Stedemaagd, die oorspronkelijk in het Vondelpark stond, linksaf een stukje Koenenkade, over de Amstelveenseweg het parkje Twikkel in, rechtsaf bij de Van der Boechorststraat en linksaf na het Tennispark Buitenveldert het park door over het brede voetpad, onder de Buitenveldertselaan wordt het Gijsbrecht van Aemstelpark. Bij het plein Enzerink over het fietspad Van Nijenrodeweg bij de Europaboulevard linksaf, langs het Amstelpark en rechtsaf de Rozenoordbrug en de Amstel over en het mooie lange fietspad afrijden. Bij het viaduct rechtsaf en daarna linksaf de Korte Dwarsweg op, bij het eind linksaf. Het fietspad vervolgen door het Recreatiegebied Ouderkerkerplas waar een Triathlon-onderdeel werd gereden op de racefiets. We mochten toch verder op dit parcour van de verkeersregelaar, maar bij de brug over de A2 zijn de dus maar linksaf gegaan voor de veiligheid. In plaats van rechtsaf, deze keer rechtdoor richting Station Holendrecht en voor het station op het fietspad rechtsaf langs het UMC en kwamen in het natuurgebied De Hoge Dijk. Langs het Abcouder Meer via de Nieuwe Amsterdamseweg Abcoude in. Bij de rotonde rechtsaf en voor de brug linksaf de dorpskern in en tosties gegeten bij Trendlounge Abcoude, we waren er om 11:45 uur.
Langs de NH Kerk de Kerkstraat door en via Gein-Noord langs de Gein over een kronkelige weg naar knooppunt 27, 26 en met een nieuwe zeer hoge fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal 83 naar 74. Vandaar naar de kleine kerk in Nigtevecht. Tegenover de kerk een straatje in en met de kleine elektrische pont (gratis) naar knooppunt 41 en 40 Hinderdam. Over de brede Vecht verder via 46 langs de N236 en bij de rotonde linksaf naar het Fort Uitermeer en daar frisse Appelsap met appeltaart in de zon bij Paviljoen Uit & Meer. Dit Fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De hele Stelling is aangelegd tussen 1880 en 1920 en telt 46 forten en andere verdedigingswerken. De vijand kon op afstand van Amsterdam worden gehouden door het polderland onder water te zetten en de begaanbare plekken werden door het fort verdedigd.
Verder naar knooppunt 47 via de ophaalbrug uit 1888 over met sluis en linksaf richting Naardermeer, echt een verrassing om in zo'n mooi gebied terecht te komen. Maar eerst de spoorweg-overgang over naar 48 en 49. Verder over de snelweg naar knooppunt 17 in Muiderberg. Op de Brink zag ik een Koninklijke boom in het parkje op de Brink, de Koningin Wilhelmina Boom uit 1898 in dat jaar werd zij als 18-jarige koningin gekroond. Hier staat ook een Muziektent. Verder linksaf langs het park en bij de Kapel rechtaf en direct linksaf langs de dijk van het IJmeer. Bij de afslag naar links even naar de top van de dijk gelopen en het grote meer bekeken. Verder richting 16 naar Muiden en onderweg zie je rechts het mooie kasteel het Muiderslot. Langs de weg verschillende foto's genomen met het Slot.
Via het centrum van Muiden over de sluis waar een oude houten boot lag in de schutsluis. Aan het eind van het dorp, net voor de Amsterdamsepoortbrug (ophaalbrug) nog even een verfrissing gedronken uit de fietstas met een stukje koek. Daarna langs de voormalige Buskruidfabriek De Krijgsman waar nu woningen worden gebouwd met behoud ook van oude bedrijfsgebouwen, richting Amsterdam met flinke tegenwind via 59, 58. Langs de Ooster Begraafplaats naar het Prins Bernhardplein en over de Berlagebrug, Vrijheidslaan, Apollolaan, het Amsterdams Lyceum onderdoor en via de Prins Hendriklaan naar huis.
Aankomst 17:00 uur en 59 km gefietst.
Hans Homburg
Vanaf de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal richting Utrecht
20-08-2022 - 12:50
Uitzicht vanaf de nieuwe fietsbrug richting Utrecht.
Fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht
20-08-2022 - 12:50
Uitzicht vanaf de nieuwe fietsbrug richting Amsterdam. Uiterst rechts de kerktoren van Nigtevecht waar we naar toe reden.
Fort Uitermeer
20-08-2022 - 13:40
Het overblijfsel van de toren die twee verdiepingen telde. Onderdeel Stelling van Amsterdam.
Fort Uitermeer
20-08-2022 - 13:41
Het overblijfsel van de toren die twee verdiepingen telde. Onderdeel Stelling van Amsterdam.
Fort Uitermeer
20-08-2022 - 13:39
Informatiebord. Onderdeel Stelling van Amsterdam.
Fort Uitermeer
20-08-2022 - 13:39
Informatiebord met uitleg Torenfort.
Bord Oude Hollandse Waterlinie bij Fort Uitermeer
20-08-2022 - 14:10
Informatiebord met uitleg Oude Hollandse Waterlinie.
Brug anno 1888
20-08-2022 - 14:14
Met schutsluis.
Schutsluis vanaf de brug anno 1888
20-08-2022 - 14:14
Schutsluis op kruising
's-Gravelandseweg / Krugerlaan
Richtingaanwijzer vanaf de brug 1888
20-08-2022 - 14:15
Op kruising 's-Gravelandseweg / Krugerlaan
Koeien langs de Keverdijk
20-08-2022 - 14:22
Langs de Keverdijk
20-08-2022 - 14:22
De brug over de snelweg A1.
Fietsen op rondweg Naardermeer
20-08-2022 - 14:27
Natuurmonumenten.
Slootje bij het bord Het Naardermeer
20-08-2022 - 14:28
Natuurmonumenten.
Voetgangershek naar Het Naardermeer
20-08-2022 - 14:28
Natuurmonumenten.
Informatiebord Naardermeer bij de Visserij
20-08-2022 - 14:34
Het eerste Natuurmonument van Nederland in het jaar 1905 na de oprichting van de Vereniging Natuurmonumenten, dankzij een van de initiatiefnemers, Jac. P. Thijsse.
De biologen Jac. P. Thijsse en Eli Heimans schreven in 1901 een boekje over het Vondelpark met de titel: In het Vondelpark
Informatie over deze gratis heruitgave op deze site.
De Visserij met houten ophaalbrug
20-08-2022 - 14:35
Natuurmonumenten.
Naardermeer
20-08-2022 - 14:39
Mooi hek en Koninginnekruid.
Slootje bij hek Naardermeer
20-08-2022 - 14:39
Mooi hek en Koninginnekruid.
Brink Muiderberg met Koningin Wilhelmina. Boom 1898
20-08-2022 - 14:54
Deze Linde is geplant in het jaar van de kroning van de 18-jarige koningin, 1898.
Brink Muiderberg met Koningin Wilhelmina. Boom 1898
20-08-2022 - 14:56
Mooie gietijzeren plaat en mooi onderhouden.
Muiderslot in de verte
20-08-2022 - 15:26
Het Muiderslot vanaf de Noordpolderweg en de masten in de haven.
Muiderslot in de verte
20-08-2022 - 15:26
Het Muiderslot vanaf de Noordpolderweg en de masten in de haven.
Muiderslot
20-08-2022 - 15:27
Aan het laatste stuk van de fietstocht een mooi gezicht op het Muiderslot.
Groeten uit Muiden met het Muiderslot
20-08-2022 - 15:37
Toeristisch agrarisch kader bovenop een hek geplaatst.
Schutsluis Muiden met het Muiderslot
20-08-2022 - 15:43
Drukte in de haven en sluis.
Informatiebord Stelling van Amsterdam bij de Amsterdamsepoortbrug in Muiden
20-08-2022 - 15:47
Bij deze poortbrug, een ophaalbrug, hebben we op een bank gezeten met een blikje fris.
Fietstocht Aalsmeer via het Amsterdamse Bos met bezoek aan de Historische Tuin Aalsmeer.
Donderdag 18-08-2022 / 32 km
18-08-2022
Pas om 10:40 op de fiets gestapt om naar de Historische Tuin in Aalsmeer te rijden. Voor ons een bekende tuin, maar deze tuin, een echt levend museum, beweegt met de seizoenen mee.
Via het Piet Kramerbergpad door het Park Schinkeleilanden met een proefvak Japanse Duizendknoop. Bestrijding met speciale luizen. Planten hebben een royale hoogte van 3 meter bereikt en ook mooi in bloei. Op één plek helemaal over het voetpad heen. Verder langs de kop van de roeibaan en het bezoekerscentrum Amsterdamse Bos de borden richting Camping aanhouden, EuroParcs Het Amsterdamse Bos, en daar staken we de autoweg N231 over naar de Oosteinderweg. Na 1 km rijden lag aan de rechterkant de Belle Epoque Rozenkwekerijen / J.D. Maarse waar we tussen 2015 en 2018 klant waren en veel rozen geschonken kregen en kochten voor het Rosarium Vondelpark. In 2017/2018 stopte het bedrijf dat zo'n 100 jaar rozenkweker en later handelskweker werd met een heel groot sortiment moderne en oude of historische rozen. De show-rozentuin aan de voorzijde was nu nogal verwilderd en de struiken zijn erg groot geworden, een voorbeeld wanneer je rozen niet meer snoeit. Het grote containerveld is vrijwel leeg en er leek gras te groeien. Het toegangsbord herinnert nog aan deze bekende rozenkwekerij van weleer.

We rijden de lange Oosteinderweg helemaal af, passeren het grote bedrijf Jongkind, leverancier van grondsoorten en rijden langs de oude firma Eveleens op nr. 391, een leverancier voor de land- en tuinbouw-artikelen www.eveleensbv.nl
Een winkel waar heel veel te koop is op het gebied van tuingereedschap, ook van het merk Sneeboer.
Na de kruising met de Machineweg nog een oud gebouw van de Bloemenveiling en komen bij de grote kruising met de Burgemeester Kasteleinweg met rechts aan de overzijde de Studio's Aalsmeer.
De kruising oversteken en rechtdoor de stadskern Aalsmeer in en bij de Grundelweg rechtsaf en links over het parkeerterrein naar de toegang van het Museum Historische Tuin Aaalsmeer waar we om 5 voor twaalf arriveerden, na 15 km fietsen.
Eerst een lunch genoten bij Het Tuinhuis op het terrein van de Historische Tuin en vervolgens de tuin in. We hebben een klein deel bekeken, vooral de collectie kasrozen en buitenrozen. Tot slot bij de plantenverkoop Venushaar - Adiantum raddianum 'Fritz Luthi', een herinnering aan een kamerplant uit het verleden, en een Vlijtig Liesje in de 2-kleur wit-rood gekocht in stenen potjes en verpakt in een oude krant. Bij de boekenafdeling nog een boekje over rozen: 500 rozen in kleur.

In 2018 bezocht ik deze 2 rozenkassen ook en heb toen wat foto's gemaakt van verschillende kasrozen, een unieke collectie oude kasrozen voor Nederland, alleen hier te vinden. Foto's uit 2018 toegevoegd aan dit reisverslag.
Dit gaf mij tevens het idee om op de pagina Kijk rozen! een nieuwe pagina te maken over de Historische Tuin Aalsmeer
De terugweg liep in het begin iets anders. Na de grote kruising Burg. Kasteleinweg direct rechtsaf en linksaf de Stommeerkade op en de Aalsmeerderweg met dubbelzijdig fietspad. In de buurt van de zijweg Machineweg aan de overkant een woning met de naam Rozenoord in geglazuurde tegels. Op het kruispunt linksaf de Machineweg in en aan het eind rechts op nr. 3 Annemieke's Kramerie.
Een grote kook- en servieswinkel, maandag en woensdag gesloten, waar je ogen te kort komt www.kramerie-aalsmeer.nl

Na de inkopen bij deze zaak, een pauze iets linksaf op de Oosteinderweg bij Hotel Blue Mansion, naast het gebouw van de oude Bloemenveiling met geveldecoratie in baksteen. Hier pauze, vanwege het gegeven dat we verder geen prettige uitspanning meer tegenkomen richting huiswaarts. In de schaduw koele appelsap met spacecake.
De terugreis verder langs de heenroute door het Amsterdamse Bos, het Piet Kramerbergpad, Haarlemmermeercircuit naar huis.
Hans Homburg
Amsterdamse Bos met Canadapopulieren die vanwege de warmte hun bladeren laten vallen
18-08-2022 - 10:55
De bladeren dwarrelden met velen continue naar beneden.
De voormalige handelskwekerij J.D. Maarse & Zonen en Belle Epoque aan de Oostereinderweg 489
18-08-2022 - 11:24
Van deze handelskweker betrokken we rozen voor het Rosarium Vondelpark.
Dahlia's Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:31
Langs het middenpad.
Rosa 'Kaiserin Auguste Victoria' Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:06
Theeroos gekweekt door P. Lambert in 1891. Kasroos.
Rosa 'Oranje Nassau' Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:08
Theeroos gekweekt door H.A. Verschuren in 1939. Kasroos.
Rosa 'Pink Sensation' Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:10
Theeroos gekweekt door H. Bos in 1959. Kasroos.
Schema rozenfamilie in kas Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:30
Kolen tijdperk.
Kachel voor verwarming kas Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:13
Kolen tijdperk.
Kolen voor de kachel voor verwarming kas Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:17
Kolen tijdperk.
Drukvat en verdeler. Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:13
Watervoorziening in de kas.
Rosa 'Gloire de Dijon' Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:30
Theeroos Noisette gekweekt door Jacotol in 1853. Kasroos.
Rosa 'Jonkheer J.L. Mock' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:04
Gekweekt door Leenders in 1910. Kasroos.
Informatiebordje Rosa 'Jonkheer J.L. Mock' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:04
Gekweekt door Leenders in 1910. Kasroos.
Rosa 'Jonkheer J.L. Mock' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:11
Gekweekt door Leenders in 1910. Kasroos.
Rosa 'Jonkheer J.L. Mock' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:11
Gekweekt door Leenders in 1910. Kasroos.
Rosa 'Jonkheer J.L. Mock' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:12
Gekweekt door Leenders in 1910. Kasroos.
Rosa 'Jonkheer J.L. Mock' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:12
Gekweekt door Leenders in 1910. Kasroos.
Rosa 'Europa' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:13
Gekweekt door Keessen in 1928. Kasroos.
Rosa 'Europa' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:14
Gekweekt door Keessen in 1928. Kasroos.
Rosa 'Europa' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:14
Gekweekt door Keessen in 1928. Kasroos.
Informatiebordje Rosa 'Parel van Aalsmeer' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:22
Gekweekt door H.A. Verschuren in 1941. Kasroos.
Rosa 'Parel van Aalsmeer' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:22
Gekweekt door H.A. Verschuren in 1941. Kasroos.
Rosa 'Parel van Aalsmeer' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:22
Gekweekt door H.A. Verschuren in 1941. Kasroos.
Rosa 'Sterling Silver' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:24
Gekweekt door G. Fisher in 1957. Kasroos.
Rosa 'Sterling Silver' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:24
Gekweekt door G. Fisher in 1957. Kasroos.
Rosa 'Varbole' of 'Carambole' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:24
Gekweekt door Jan van Veen in 1981. Kasroos.
Rosa 'Varbole' of 'Carambole' Historische Tuin Aalsmeer 2018
17-08-2018 - 13:24
Gekweekt door Jan van Veen in 1981. Kasroos.
Dahlia's Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:32
Tabak - Nicotiana tabacum Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:32
Tabak - Nicotiana tabacum Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:33
Leeuwenbek Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:33
In de kas.
Leeuwenbek Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:34
In de kas.
Botenwerkplaats Historische Tuin Aalsmeer
18-08-2022 - 13:35
Gevel Rozenoord langs Aalsmeerderweg bij Machineweg Aalsmeer
18-08-2022 - 14:24
Fietstocht Baambrugge via de Duivendrechtsche polder. Vinkeveen, Amstelveen, langs Jac. P. Thijssepark, Amsterdamse Bos en Schinkeleilanden met Japanse Duizendknoop
Maandag 08-08-2022 / 42 km
08-08-2022
Vanaf huis de Amstelveenseweg genomen en bij de Fred. Roeskestraat links af langs de Gerrit Rietveld Academie en het Geert Groote College Amsterdam. Rechtsaf de Parnassusweg op en linksaf de De Boelelaan in tot de Europaboulevard en daar overgestoken. Via het fietspad en tunnel bij het Amstelpark linksaf de Amstel over via de Rozenoordbrug en rechtdoor rijden. Links loopt de snelweg A2 en rechts de Duivendrechtsche polder, een uitgestrekt polder-natuurgebied met voet- en fietspad. Hier een panoramafoto gemaakt.

Aangekomen bij de tunnel gaan we richting Abcoude via het natuurgebied De Oude Dijk. Van knooppunt 71 naar 28 en 29. Op dit kruispunt koffie met appeltaart. Naar knooppunt 30 Baambrugge langs de rivier de Angstel. Daar even rustig rondgekeken, de ophaalbrug uit 1877 over en in de mooie dorpskern ingelopen.
Verder naar 17 via weidse landerijen. Onderweg dachten we onze lunch met eigen boterhammen te nuttigen op een bankje langs een weiland, maar de gierlucht was de spelbreker. Door de tunnel een uitspanning waar we hebben gelunched.

Verder op de Baambrugse Zuwe, dwars door de Vinkeveense plassen met een scala van luxieuze villa's aan beide kanten van de weg, naar 38 en 44 en dan rechtsaf en de eerste weg linksaf door de polder en rechtsaf op een nieuw betonnen fietspad naar 48 en 02.
Verder naar 01 en langs de Amstel tot het pontje. De pont lag aan de overkant, maar die kwam ons ophalen. Voor 1 euro p.p. naar de overkant gevaren bij knoopppunt 68 en verder gereden de polder in naar beneden, naar 93 op deze Nesserlaan met tegenwind tot aan de grote T-kruising met de N521 Bovenkerkerweg en daar rechtsaf naar Amstelveen naar 87, 84.
Langs het Dr. Jac. P. Thijssepark, de eerste brug over gelopen linksaf en rechtsaf het Amsterdamse Bos in, langs de hockeyvereniging Hurley naar huis door het Park Schinkeleilanden op het Piet Kramerbergpad.
Langs dit Piet Kramerbergpad loopt een proef sinds 2019 met de bestrijding van Japanse Duizendknoop met Japanse bladluizen, maar de planten staan er momenteel heel krachtig bij tot bijna 3 meter hoog en groeien gestaag ook in de breedte en verspreiden zich uitbundig. De proef heeft in mijn waarneming opgeleverd dat de bestrijding met bladluizen absoluut niet werkt en het resultaat is dat op en nabij deze locatie deze plant zich ook via zaden flink verspreid heeft, ook langs de Historische Trambaan en het viaduct met de snelweg. Binnenkort wat foto's van deze locaties.
Hans Homburg
Duivendrechtsche polder richting Ouderkerk aan de Amstel
08-08-2022 - 10:21
Fietspad Duivendrechtsche polder richting Utrecht
08-08-2022 - 10:22
Panorama langs de Duivendrechtsche polder
08-08-2022 - 10:23
Langs de Duivendrechtsche polder
08-08-2022 - 10:24
Informatiebord Duivendrechtsche polder
08-08-2022 - 10:26
Informatiebord Duivendrechtsche polder
08-08-2022 - 10:26
Baambrugge en de ophaalbrug uit 1877
08-08-2022
De aanliggende gebouwen aan het water zijn nogal in verval.
Baambrugge en de ophaalbrug uit 1877
08-08-2022 - 12:09
Baambrugge met de ophaalbrug uit 1877 en de kerk
08-08-2022 - 12:10
Baambrugge met de ophaalbrug uit 1877
08-08-2022 - 12:11
Baambrugge met de ophaalbrug uit 1877
08-08-2022 - 12:11
Baambrugge bij de ophaalbrug met richtingaanwijzer
08-08-2022 - 12:12
Baambrugge met de ophaalbrug
08-08-2022 - 12:15
Baambrugge
08-08-2022 - 12:15
Kerk Baambrugge
08-08-2022 - 12:17
Fietstocht Lutkemeerpolder, Boersingheliede, Haarlem, Spaarnwoude Stompe Toren, Halfweg, Zwanenburg en Sloten
Donderdag 04-08-2022 / 45 km
04-08-2022
Fietsen is een rijke vakantie-invulling. Sportief, veel zien en meemaken. Zeker wanneer je met een goede weersvoorspelling er op uitgaat. Donderdag stonden we met de fietsen buiten voor de deur en bedachten welke richting we zouden opgaan, Haarlem werd ons doel. Voor het gemak kozen we een bekende route door West langs het Tuincentrum Osdorp en verder over de lange weg De Alpen totdat we op een groot kruispunt van wegen stonden bij de Ookmeerweg met een Shell benzinestation links verderop.

Een van de bezienswaardigheden die ik eens wilde zien in deze omgeving was de Lutkemeerpolder en die lag aan de andere kant van de weg. Naast de toegangsweg naar deze polder met fietspad valt direct het aantal grote bedrijfsgebouwen op, rechts en links van de weg in Amsterdam Osdorp. Het richtingsbord Natuurgebied Lutkemeer wijst naar het einde van deze Etnastraat na een keerlus. Daar begint het Natuurgebied Lutkemeer van ± 27 ha tot voor de hoge dijk van de Ringvaart van de Haarlemmermeer.
Er zijn nog enkele stukken voormalig landbouwgebied dat bouwrijp is en wordt gemaakt voor de invulling met o.a. bedrijfsgebouwen, pal naast dit Natuurgebied Lutkemeer dat ten zuidwesten en noordwesten ligt.

Het nog te bebouwen Business Park Amsterdam Osdorp fase 2 of BPAO2 is onderwerp van discussie dacht ik, of dit laatste stuk landbouwgebied behouden kan blijven voor stadsnatuur, biologische landbouw en/of Voedselpark in plaats van geplande bebouwing.

Na het lezen op de website www.voedselparkamsterdam.nl en het gemaakte toekomstplan Voedselpark-Amsterdam-v1.0.pdf gericht aan het gemeentebestuur voor inrichting 43 ha voor groente, fruit, planten en kleinschalige veehouderij, is mij niet duidelijk wat er feitelijk behouden of veranderd moet worden, want juist het terrein dat net bouwrijp is gemaakt, met daarin de nieuwe geasfalteerde Bromostraat, wordt niet genoemd in het plan of op de vogelvlucht-kaart.
Wat ik zag, was een bijna rechthoekig gebied achter het bouwhek. Thuis opgemeten, circa 760 m diep en circa 450 m breed, vanaf het fietspad gezien, goed voor ± 37 ha op -5,70 m NAP. Er is net (2022) een brede geasfalteerde ontsluitingsweg aangelegd met de naam Bromostraat ter hoogte van de keerlus Etnastraat.

Objectief kan je vaststellen dat het bestaande Natuurgebied Lutkemeer zal worden beïnvloed door dit geplande Bedrijvengebied, een optische verarming voor het Natuurgebied wanneer de transformatie naar Bedrijvengebied doorgaat.
Een nog open stuk polder- en landbouwgebied van de stad achter de Lutgemeerweg gaat waarschijnlijk verloren, tenzij een wonder geschied en het bestuur van Amsterdam luistert naar haar bewoners die streven naar een natuurlijke- en waardevolle invulling van dit gebied.

Naast de actie tot 'Behoud van de Lutkemeerpolder' heeft de Gemeente Amsterdam sinds kort een pagina op haar site staan met een bestuurlijk vastgesteld kader voor 3 flinke kavels in deze Lutkemeerpolder:
Ruimtelijk kader, Lutkemeerkavels N3, N5 en N6 vastgesteld met de bestemming stadslandbouw en natuur voor deze kavels en dat is hoopgevend.
Over de kavel bedrijventerrein Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO2) staat in de samenvatting van het beleidskader: De Lutkemeerpolder zal de komende jaren een grote verandering ondergaan met de aanleg van BPAO fase 2.
De kavels N5 en N6 vormen dan de overgebleven open ruimte langs de Wijsentkade van de Tuinen van West, met invulling stadslandbouw en natuur.
Voor het overzicht heb ik een plattegrond gemaakt met de betreffende kavels N3, N5, N6 en het bouwrijp gemaakte grote kavel Business Park Amsterdam Osdorp fase 2.

In het beleidskader van juli 2022 is éénmaal de aanwezigheid en aanleg van de Begraafplaats en Crematorium Westgaarde (45 ha) genoemd met een bijzondere uitspraak over de aanleg: "Dit zorgde ervoor dat waar voorheen nog een wijds gebied te zien was, dit dichtgezet werd door lange en hoge gesloten bomenrijen. Dit is de eerste grote aantasting van de polder."

In het verlengde van deze vreemde uitspraak wordt de huidige aanleg van het Businesspark Amsterdam Osdorp (BPAO2) een tweede grote aantasting die erg onwenselijk is lijkt mij.
Als er iets behouden zou moeten worden dan is dat de kavel BPAO2 van ± 37 ha zou ik denken, maar dat komt onvoldoende uit de verf bij de 'Reddingsactie Lutkemeerpolder'. Wél uitingen op het asfalt en buizen ter plekke.

Recent is er wel beweging richting een positieve bestuurlijke heroverweging, op twitter @BehoudLutkemeer te lezen, met hoop op een oplossing voor een natuurlijke integratie van een nuttig Voedselpark Amsterdam in deze polder tussen het Herdenkingspark Westgaarde, Tuinen van West en het Natuurgebied Lutkemeer.
Bij de dijk rechtsaf op het Lascarpad, onder de hoge Westrandweg door en tegenover het Sportpark Zwanenburg de brug over het Park Zwanenburg door en linksaf over de IJweg naar Boersingheliede.
Pauze met fris bij de bijzondere winkel met de naam Brouwmaatje op nr. 463. Specialist in brouwmateriaal voor bieren, wijn, inmaken van fruit en groente, kaas maken en meer.
Prachtige winkel en een webshop www.brouwmaatje.nl

Bij de kruising rechtsaf en aan het eind van de weg na de startbaan van Schiphol links door de polder door Vijfhuizen naar Haarlem.
Bij Friet van Piet, sinds 1958, een warme lunch genuttigd.

Via de buitenwijk Haarlem fietsten we tot aan het Spaarne, rechtsaf richting Centrum tot knooppunt 89 en daar rechtsaf naar de Haarlemmerpoort. Daar in een zijstraat bij een Turkse bakker wat lekkers gekocht, baklava voor onderweg. Toen richting Penningsveer naar de molen De Veer. Op het ANWB-bord staat: "Een achtkante bovenkruier poldermolen van de voormalige Veerpolder te Penningsveer, nu Rekreatieschap Spaarnwoude. In 1872 verbrandde hier een molen welke in circa 1579 werd herbouwd. Vervangen in 1701 door 'De Veer' en in 1874 verbouwd tot vijzelmolen. Gerestaureerd in 1982. Afgebrand in 1998."
De weg vervolgd naar knooppunt 31, vandaar een smal fietspad langs een oude boerderij en later langs het brede water Mooie Nel aan de linkerkant en weilanden met koeien rechts en vervolgens naar fietsknooppunt 10 met informatie over weidevogels.

Relatie met het Vondelpark - Burgemeester Arnold Jan d'Ailly
Daar op een bank genoten van het wijdse uitzicht met rechts in de verte Stompe Toren, opstijgende vliegtuigen, wat gegeten en gedronken en vervolgens naar fietsknooppunt 91 te Spaarnwoude met daar een stukje linksaf het oude kerkje Stompe Toren met kerkhof bekeken.

Tijdens de rondwandeling om de kerk Stompe Toren zagen we verschillende grafstenen op 'Akker Gods', met grafstenen van enkele schouten en burgemeesters, ook de grafsteen van Burgemeester Arnold Jan d'Ailly die burgemeester was van Amsterdam in de periode 1946 tot 1957 en z'n vrouw Gisele ligt naast hem.
Deze burgemeester tekende de Akte van overdracht Vondelpark van de partikuliere vereniging naar de Gemeente Amsterdam op 6 oktober 1953.

Een link naar de foto Akte van overdracht Vondelpark van de 'Vereniging' aan de gemeente Amsterdam getekend door burgemeester mr. Arnold Jan d' Ailly en de voorzitter mr. Chr. P. van Eeghen zit tegenover hem
https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/207ff72d-3e6d-041c-731c-848e5b7d2171
Een link naar de foto ondertekening Akte van overdracht Vondelpark door voorzitter vereniging mr. Chr. P. van Eeghen
https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/cf7f1bb3-a8c3-5beb-3e1b-c7c8d4ea4445
Een jaar later in 1954 werd de Vereniging na 90 jaar opgeheven.

Informatiebord DE STOMPE TOREN
1063 voor het eerst is er sprake van een kapel in Spaarnwoude gewijd aan St. Gertrudis.
ca. 1200 huidige toren gebouwd met een kerkje.
ca. 1450 toren verhoogd tot 348 meter en het kerkje verbouwd tot een kruiskerk.
1573 de kerk door de Spaanse troepen vernield.
1590 gedeeltelijk hersteld als Hervormde kerk.
1747 opnieuw vernield, ditmaal door storm.
1764 het kerkje totaal vernieuwd.
1844 de toren ingekort tot de huidige hoogte van 20 meter en heeft sindsdien de naam "Stompe Toren".
1880 als kerk buiten gebruik gesteld.
1962 kerk en toren gerestaureerd.
Aan de zuidzijde van de kerk is in de buitenmuur de "vaam" (afstand tussen de toppen der middelvingers) aangegeven van de legendarische reus Klaas van Kieten. Deze bedroeg 2,69 meter. Tekst ANWB bord.
Deze vaam (2 merkstenen in de muur) bevind zich onder het raam naast de toren (zonzijde), ter hoogte van de 3e grote liggende grafsteen.

Een klein stukje terug gereden en verder via knooppunt 12, 30, 28, 26 en 27 in Halfweg en bij knooppunt 44 de brug (weer) over langs de weg naar Lijnden.
Onderweg nog net in Zwanenburg een verfrissing gedronken bij de Bermtoerist, een gezellige uitspanning in de vorm van een schaftwagen in de stijl van bermtoerisme. Daar een Bramendrankje gedronken en een koele Raket.
Verder langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer, langs het stoomgemaal Lijnden naar de molen van Sloten op knooppunt 79 en via de Plesmanlaan nog even bij tuincentrum Ottenhof 3 Begonia's gekocht in de kleuren wit, rood en roze. Rechtdoor over de Heemstedestraat, Hoofddorpplein tot aan huis.
Mooie tocht en weer veel gezien.
Hans Homburg
Richting Natuurgebied Lutkemeer
04-08-2022 - 09:58
Naar het Natuurgebied naast het Bedrijven-park in ontwikkeling.
Achter de Lutkemeerweg begint het omstreden nieuwe Bedrijven-park in ontwikkeling.
Lutkemeerpolder
04-08-2022 - 10:06
Business Park Amsterdam Osdorp fase 2 in ontwikkeling en bouwrijp maken ± 37 ha landbouwgebied.
Lutkemeerpolder
04-08-2022 - 10:06
Business Park Amsterdam Osdorp fase 2. Bouwrijp maken ± 37 ha landbouwgebied in volle gang in augustus 2022.
Natuurgebied Lutkemeer in de Lutkemeerpolder is circa 27 ha groot
04-08-2022 - 10:06
Het toekomstig bedrijvenpark dat hier tegenaan ligt bevind zich al in de fase bouwrijp maken en is ± 37 ha groot.
Fietspad terugblik richting Osdorp vanaf Natuurgebied Lutkemeer.
Links het geplande bedrijfsterrein BPAO2
04-08-2022 - 10:07
Het geplande Business Park Amsterdam Osdorp fase 2 van ± 37 ha ligt links tot aan de bebouwing in de verte, de Lutkemeerweg en tot aan het Herdenkingspark Westgaarde.
Overzicht kavels Lutkemeerpolder. Het Business Park Amsterdam Osdorp fase 2 of BPAO2 en de 3 kavels N3, N5 en N6 in de Tuinen van West.
Langs de Lutkemeerweg de grote Begraafplaats en Crematorium Westgaarde (45 ha) uit 1971 en 2 boerderijen: De Boterbloem en De Melkweg.
29-08-2022 / gewijzigd 31-08-2022
Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Amsteram heeft het Ruimtelijk Kader op 5 juli 2022 vastgesteld voor de 3 kavels N3, N5 en N6: bestemd voor stadslandbouw en natuur.
Het geplande Bedrijfspark Lutkemeer
04-08-2022 - 10:08
Wordt een Businesspark Amsterdam Osdorp fase 2 met bebouwing tot aan dijkje links en tot de bomen in de verte.
Natuurpark Lutkemeer
04-08-2022 - 10:09
Vijver met een Zilverreiger en iets dat op een vogelwand lijkt.
Bermbeplanting langs de IJweg N519 gebied Zwanenburg
04-08-2022 - 10:32
Kijkrichting Zwanenburg.
Molen De Veer bij Penningsveer op fietsknooppunt 24
04-08-2022 - 13:33
Ligt aan de Oudeweg tussen de Veerplas en het grote meer Mooie Nel.
Informatiebord over de Molen De Veer bij Penningsveer op fietsknooppunt 24
04-08-2022 - 13:33
Er stond ook een nieuwer bord van de Provincie Noord-Holland uit 2011 maar die gaf geen inhoudelijke informatie over de molen en bezichtigingen waren afgeplakt.
Informatiebord Fietsknooppunt 31 bij Penningsveer over Zuid-Kennemerland
04-08-2022 - 13:38
Van dit knooppunt 31 reden we naar 10.
Boerderij langs het smalle kronkelige fietspad richting 10 langs het meer Mooie Nel
04-08-2022 - 13:40
Er stond ook een nieuwer bord van de Provincie Noord-Holland uit 2011 maar die gaf geen inhoudelijke informatie over de molen en bezichtigingen waren afgeplakt.
Langs het smalle kronkelige fietspad tegenover het meer Mooie Nel
04-08-2022 - 13:40
Prachtig wandel- en fietspaadje.
Langs het smalle kronkelige fietspad richting 10 langs het meer Mooie Nel
04-08-2022 - 13:44
Prachtig wandel- en fietspaadje, wijdse omgeving.
Koeien aan het hek langs de weg richting fietsknooppunt 10
04-08-2022 - 13:48
Landerijen met de naam De Mooie Nel.
Wegwijzer en paddenstoel bij fietsknooppunt 10
04-08-2022 - 13:51
Hoe mooi zou hier alleen een nette Paddenstoel zijn geweest. Alle richtingen erop, zonder horizonvervuiling.
Akker Gods rondom de kerk Stompe Toren in Spaarnwoude
04-08-2022 - 14:24
Fietsknooppunt 91.
Akker Gods rondom de kerk Stompe Toren in Spaarnwoude
04-08-2022 - 14:37
Markeringspaal STOMP in Haarlemmermeer, nummer 16. NAP 0,7 m.
Op Akker Gods kerk Stompe Toren in Spaarnwoude
04-08-2022 - 14:25
Fietsknooppunt 91.
Op Akker Gods kerk Stompe Toren in Spaarnwoude
04-08-2022 - 14:26
Fietsknooppunt 91.
Kerk Stompe Toren in Spaarnwoude
04-08-2022 - 14:29
Fietsknooppunt 91.
Kerk Stompe Toren in Spaarnwoude
04-08-2022 - 14:30
Fietsknooppunt 91.
Kerk Stompe Toren in Spaarnwoude
04-08-2022 - 14:34
Akker Gods.
Grafsteen Arnold Jan D'AILLY - burgemeester van Amsterdam op Akker Gods bij de kerk Stompe Toren in Spaarnwoude
04-08-2022 - 14:31
Burgemeester van Amsterdam in de periode 1946 - 1957.
Hij tekende de 'Akte van overdracht' namens de gemeente toen de particuliere Vereniging het Vondelpark schonk aan de gemeente Amsterdam op 6 oktober 1953.
Grafsteen Arnold Jan D'AILLY - burgemeester van Amsterdam op Akker Gods bij de kerk Stompe Toren in Spaarnwoude
04-08-2022 - 14:31
Burgemeester van Amsterdam in de periode 1946 - 1957.
Akker Gods bij de kerk Stompe Toren in Spaarnwoude
04-08-2022 - 14:36
Kerkhof Akker Gods.
Akker Gods en de kerk Stompe Toren in Spaarnwoude
04-08-2022 - 14:36
Akker Gods.
Fietstocht Oostzaan en Zaandam
Zaterdag 30-07-2022 / 42 km
30-07-2022
De fietstocht ging door het Vondelpark, Rozengracht, Prinsengracht, over het IJ met de GVB Pont naar het NDSM terrein waar ik in de 70-er jaren heb gewerkt toen deze grote scheepswerf nog floreerde. Ik werkte daar op het bedrijfsbureau van de Koperslagerij afdeling pijpleidingen, met lasinrichting voor bootsecties en booreilanden. Deze Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij bestond vanaf 1894 tot in 1979. Verder door Tuindorp Oostzaan met als hoogtepunt Oostzaan. Daar was vader Jan Uitentuis beroepen als dominee van 1939 tot 1943.
Vandaar verder naar Zaandam, het landelijk gebied Assendelft, met de grote pont over het brede Noordzeekanaal 375 meter over en via Westpoort, Tuinstad Slotermeer via het Gerbrandypark, de Erasmusgracht en het Rembrandtpark terug naar huis.

Om 11:45 stonden we in Oostzaan bij de voormalige pastorie op Zuideinde 12 en verderop de Grote Kerk bekeken die circa 200 meter verderop staat. De kerk was net gerestaureerd (2015-2020) en 'uit de steigers'. Dit deel van Oostzaan ziet er heel netjes uit.

Naast de kerk hebben we bij brasserie Het Wapen van Oostzaan de lunch genuttigd. Op het pleintje een eigentijds kunstwerk en monument die de kunstschilder Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1470 tot 1533) verbeeld, ontworpen door Eva Stache. Het kunstwerk werd op 15 oktober 2010 onthuld. Was in het begin een combinatie met een fontein, maar die is al geruime tijd buiten werking.
In de brasserie hangen veel herinneringen aan vervlogen tijden waaronder veel bruidsfoto's. Via de Kerkstraat in Oostzaan richting Zaandam.

In het centrum Zaandam hadden we het knooppunt-bordje 55 gemist, maar zagen een vervallen richtingsbord naar het Czaar Peterhuisje in het straatje Krimp 23 en dat hebben we bezocht. Een stenen oud museumgebouw met daarin het oorspronkelijke huisje uit 1632 waar de 25-jarige Czaar Peter de Grote acht dagen gelogeerd heeft in 1697 om kennis te nemen van het timmermansvak, scheepsbouw en meer.
Achter het museum een tuin met een Anna Paulownaboom en borstbeelden van Anna en Willem I.

De route ging verder via de Hogendijk. Eerst langs het blauwachtige houten huis dat geschilderd werd door Claude Monet in 1871 en in een flits zag ik een etalage van de oude Tweewielerszaak J. de Wit met een museum-uitstalling van artikelen uit de oude tijd in relatie tot fietsen, motorfietsen, auto's, schilderijen, olieblikken, bouwdozen, gereedschap, huishoudelijke artikelen en reclamemateriaal. Tijdens onze 'historische' fietstocht een enigszins samenhangende aanvulling, maar het heeft eigenlijk niets met de familiehistorie te maken.
Via de Westzanerdijk en Nauerna, wat fris gedronken bij een klein café aan de haven, De Waterraaf. Daarna via het Pontplein Assendelft het Noordzeekanaal over naar Spaarndam en over de Noordzeekanaalweg het uitgestrekte Westpoortgebied door naar Station Sloterdijk.

Verder naar het zuiden door West heen de fietsborden Vondelpark gevolgd en langs de Erasmusgracht / James Rosskade de tekstnaamborden Erasmus (1466-1536) en James Ross (1800-1862) gefotografeerd.
In het Rembrandtpark was een groot festival gaande met grote drukte en toeloop. Na 42 km fietsen waren we weer thuis.
Hans Homburg
Ned. Herv. Kerk in Oostzaan
30-07-2022
Jan Uitentuis, vader van Gon was hier dominee in de periode 1939-1943.
Czaar Peterhuisje in Zaandam
30-07-2022
Binnen dit museumgebouw staat het houten huisje waar Peter de Grote acht dagen heeft gelogeerd in 1697 om kennis te nemen van het timmermansvak, scheepsbouw en meer.
Czaar Peterhuisje in Zaandam
30-07-2022
Czaar Peter de Grote .
Fietstocht Kwadijk en Edam
Vrijdag 15-07-2022 + zaterdag 16-07-2022 / 80 km
15 + 16-07-2022
Donderdagmiddag 14 juli ontstond het plan vanwege de gunstige weersvoorspelling om een 2-daagse fietstocht te maken op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli 2022. Doel was om Kwadijk, de polder de Purmer en Edam te bekijken, ook een herinnering ophalen in relatie tot de familie Uitentuis die in beide plaatsen hebben gewoond en gewerkt. Voor het comfort een overnachting in het Van der Valk Hotel in Purmerend geboekt.

Rond 9 uur vertrokken we van huis met onze 32-jarige fietsen KOGA World Traveler, door het Vondelpark, langs de grachten en met de GVB-pont naar Amsterdam Noord en een stukje langs het Noord-Hollandskanaal en na de brug RW10 linksaf een smal fietspad op door het natuurgebied Landelijk Noord in Landsmeer, Den Ilp en Purmerend. Via een tunneltje onder de N244 door en we kwamen aan bij de hoge Watertoren van Kwadijk. Bij de driesprong rechtsaf de lintbebouwing naar het oosten toe bekeken en de Nederlands Hervormde kerk op nr. 87. Een gevelsteen bij de deur vermeld dat de laatste renovatie op 30 mei 1986 werd voltooid. Schuin tegenover de kerk, langs de dorpsweg, staat het gebouw van het Oudheidkundig Genootschap Oud-Quadyck op nummer 125.
Naar de Watertoren terug en even verderop gestopt en koffie gedronken bij het gezellige Rustpunt Kwadijk op nr. 34.
Hier vandaag naar ons hotel gereden over de Oostdijk naar Purmerend, vandaag 38 km gefietst.

Naar Edam op 16 juli 2022
In de ochtend een plan-aanpassing, niet richting Oostzaan, maar naar Edam. Via het fietstunneltje het dorp in door de straat Lingerzijde en de Speeltoren bekeken en beluisterd om 11:30 uur. Wat is dit Edam toch mooi en goed onderhouden.
Vervolgens een halve Edammer gekocht bij Henri Willig, Spui 8. Daarna de lunch met pannenkoeken bij het DAMHOTEL op het Damplein. Aan de overkant staat het oude raadhuis waar nu de VVV in is gevestigd en we kochten de rondwandeling door Edam met tekeningen van G. bij 't Vuur, 10e herziene druk januari 2018.

Van Edam verder richting Ilpendam. Via de Edammerweg, waar de stoomtram reed van Kwadijk-Edam-Volendam 1906-1956.
Aan het eind van deze weg staat de boerderij van Dirk Beets met een grote verzameling oude traktoren van het merk Porsche Diesel en Lamborghini en twee houten karren. Via Purmer naar Ilpendam en een verfrissing gedronken bij het café Het Wapen van Ilpendam. Daarna met het pontje (2x € 0,90) over het Noord-Hollandskanaal gevaren. Even langs mijn voormalige NSU autostalling op nr. 24. Circa 32 jaar deze stallingruimte gehad (1984-2016) en mijn NSU TT, Prinz 4 en onderdelen stonden en lagen hier, de auto-technische kant van mij.
Vanaf 1982 t/m 2016 met een NSU-auto gereden en een technische website gemaakt. Is vanaf 2001 in de lucht www.nsu4.nl

Na een buurpraatje verder langs het kanaal, langs het Bezoekerscentrum Ilperveld Kanaaldijk 32A, een bezoek meer dan waard in combinatie met een aparte fietstocht en/of vaartocht.
Met de wind in de rug richting Amsterdam, met de erg drukke pont mee over het IJ naar het Centrum van Amsterdam, druk stadsverkeer en door het koele drukke Vondelpark naar huis, 42 km vandaag.
Mooie 2-daagse rit en veel gezien.
Hans Homburg 20-07-2022

400 jaar Purmer 7-17 juli 2022
Aan de Purmer-vlaggen en informatieborden konden we zien dat er iets aan de hand was: Purmerfeesten van 7-17 juli 2022 op het feestterrein naast Oosterweg E5A in de Purmer. Met een kerkdienst, reünie, 10 dagen feest en de presentatie van het Purmer 400 Jaar Jubileumboek. Hans Homburg
Fietspad naar Landsmeer
15-07-2022 - 10:53
Fietspaadje vanaf het Noord-Hollandschkanaal naar Landsmeer.
Watertoren Kwadijk
15-07-2022 - 13:55
De watertoren fungeert niet meer als watertoren. Omgebouw voor bewoning.
Watertoren Kwadijk
15-07-2022 - 13:57
De watertoren.
Watertoren Kwadijk
15-07-2022 - 13:57
De watertoren.
Boerderij Kwadijk 50
15-07-2022 - 13:57
De watertoren.
Boerderij Kwadijk 50
15-07-2022
Deze boerderij werd in 1927 gebouwd in opdracht van Evert Uitentuis, opa van Gon Uitentuis-Homburg.
Fietstocht Wester-Amstel en Amstelpark - 50 jaar
Dinsdag 12-07-2022 / 22 km
12-07-2022
Een korte fietstocht langs de Amstel met een bezoek aan het Amstelpark en buitenplaats Wester-Amstel. Daarna via de rand van Ouderkerk aan de Amstel naar Amstelveen, het Amsterdamse Bos en terug naar huis.

Via de Amstelveenseweg, De Boelelaan en de Europaboulevard naar het Amstelpark om daar de rozen weer eens te bekijken.
Sinds de renovatie van het rosarium in 2021 is er wel wat verbeterd, maar er is nog wel wat te doen. Volgens we website amstelpark.info en het informatiebord in het park groeien er 160 soorten rozen en er staat een romantisch prieel. In werkelijkheid misschien 7 of 8 soorten rozen en het prieel ziet er slecht uit en de nieuw geplante leirozen staan te kwakkelen of zijn dood. De plek van het prieel is helaas slecht gekozen, in de schaduw, dus een garantie dat het nooit iets wordt.

Op de site van de gemeente Amsterdam geen inhoudelijke informatie over het mooie Amstelpark dat dit jaar (2022) 50 jaar bestaat, wel een link 'Activiteiten in het Amstelpark' naar de verouderde site amstelpark.info
Met de fiets aan de hand door het park gelopen langs het 'Rietveld Huis' 1972 (géén product van Gerrit Rietveld - 1888-1964). Daarna wandelen langs het Glazen Huis (gesloten) met een buiten-kunst-expositie met planten in smalle hoge bakken zodat je kan zien hoe de wortels in de grond groeien, in modern Nederlands 'Radical Observation & Rhizotrons' van Debra Solomon. Het Amstelpark is een proeftuin voor kunst en ecologie of een podium voor kunst, natuur en technologie in het Amstelpark volgens de organisatie Zone2Source

Het 50-jarig bestaan van het Amstelpark is vooral een reflectie-moment van hedendaagse kunstenaars. De beheerder van het Amstelpark, de gemeente Amsterdam, is bij deze mijlpaal 50 jaar grote afwezige voor een terugblik in het krantje Shadow Floriade, ten aanzien van ervaringen en toekomst van het Amstelpark.

Een kop koffie gedronken bij de uitspanning De Hop, verder langs het grote verouderde informatiebord het park uit.

Verder gefietst langs de Riekermolen, het beeld van Rembrandt van Rijn gemaakt door Han Wezelaar uit 1969 en de nieuwe Schoolwerktuin met een kunstig hek.

Eerst nog de Banpaal rechts op het gebied van Amstelveen uit 1625, een bijna onopvallend markeringspunt langs de weg. Informatie over deze Banpaal en z'n functie op Historisch Amstelland

Bij de poort van Wester-Amstel gestopt, fietsen gestald en over de buitenplaats gelopen in alle rust.
Groot deel met fruitbomen, siergewassen, kruidentuin, wandelpad met royaal uitzicht over weilanden, een theehuisje, rozenhof en beelden.
Bekijk de website Wester-Amstel
Hans Homburg
Buitenplaats Wester-Amstel
12-07-2022
Buitenplaats sinds 1662.
Buitenplaats Wester-Amstel rozenbloemblaadjes
12-07-2022
Rozengeur verzamelen.
Buitenplaats Wester-Amstel met mooie bank
12-07-2022
Buitenplaats sinds 1662.
Buitenplaats Wester-Amstel met uitzicht over de landerijen
12-07-2022
Buitenplaats sinds 1662.
Rozentuin Buitenplaats Wester-Amstel
12-07-2022
Rozentuin Buitenplaats Wester-Amstel
12-07-2022
Rozentuin Buitenplaats Wester-Amstel
12-07-2022
Voortuin Buitenplaats Wester-Amstel
12-07-2022
Poort naar Buitenplaats Wester-Amstel
12-07-2022
Poort van smeedijzer naar Buitenplaats Wester-Amstel
12-07-2022
Banpaal langs de Amstel op weg naar de Buitenplaats Wester-Amstel
12-07-2022
Deze banpaal uit 1625 is sober van opbouw, in het dorp Sloten staat een prachtige banpaal in een zijstraatje.
Rosarium Amstelpark
12-07-2022
Het vak rode rozen zijn van de soort E.H. Morse, een oude theehybride van Kordes Rosen uit 1964 met een verdwaalde gele roos met de naam Friesia, ook van Kordes Rosen uit 1973.
In de achtergrond het prieel in de schaduw met alleen dode leirozen. Links een strook met de rozen Bonica van Meilland uit 1982.
Heel apart dit oude sortiment.
Rosarium Amstelpark met een strook 'Bonica'
12-07-2022
In de achtergrond het prieel in de schaduw met alleen dode leirozen.
Rosarium Amstelpark met een strook 'Schneewittchen'
12-07-2022
Gekweekt door Kordes Rosen uit 1958.
Rosarium Amstelpark met een strook 'Friesia'
12-07-2022
Gekweekt door Kordes Rosen uit 1973.
Rosarium Amstelpark met een strook 'Cristal Fairy'
12-07-2022
Gekweekt door Harkness in 1980.
Rosarium Amstelpark met een strook theehybride
12-07-2022
Naam niet bekend.
Rosarium Amstelpark met het 'romantische' prieel
12-07-2022
Een strook Bonica rozen in de achtergrond.
50 jaar Amstelpark.
Het bloemenmeisje is gekopiëerd van de originele Floriade catalogus 1972 zonder bronvermelding...
12-07-2022
Krant 50 jaar Amstelpark.
Het Glazen Huis Amstelpark. Expositie Our Living Soil
12-07-2022
Expositie groepstentoonstelling van Zone2Source van 4 juli tot 18 september 2022.
Het Glazen Huis Amstelpark. Expositie bodemleven
12-07-2022
Expositie Radical Observation & Rhizotrons.
Het Glazen Huis Amstelpark. Expositie bodemleven
12-07-2022
Expositie Radical Observation & Rhizotrons.
Het Glazen Huis Amstelpark gesloten
12-07-2022
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 13-17 uur.
Het Glazen Huis Amstelpark gesloten
12-07-2022
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 13-17 uur.
Informatie over het Amstelpark bij de uitgang De Borcht
12-07-2022
Informatie over het Rosarium Amstelpark bij de Shadow Floriade 1972-2022
12-07-2022
160 soorten rozen en een romantisch prieel, 50 jaar geleden.
Momenteel 7 soorten rozen en een grauw prieel met dode rozen.

© 2013-2023 · Hans Homburg · 27-12-2022 13:30   Site-overzicht | Privacyverklaring